Uncategorized

26 กุมภาพันธ์ 2562

un22 un23 un24 un26 un27

“ทำบุญอุทิศให้ บิดา มารดา และบรรพบุรุษที่ล่วงลับ” 

แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะจีน ฮ่องกง ทำบุญอุทิศให้ บิดา มารดา และบรรพบุรุษที่ล่วงลับ  ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดพระพุทธมนต์

รับสังฆทาน 91 รูป รวม 100 รูป โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

เป็นประธานสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ณ ห้องพิธีการ 1 อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
26/02/2019

เวลา 10.30 น.

 

Close