Uncategorized

ถวายความอุปถัมภ์น้ำดื่ม

g0 g1

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ท่านปฏิมา สังฆะมณี

คุณชูหงส์ ศรีกุลเรืองโรจน์ และคุณพัชรี กองชนะ ถวายน้ำดื่มขวดเล็ก จำนวน 200 แพ็ค (จำนวน 2,400 ขวด)

เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 15 เมษายน 2562

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

11 มีนาคม 2562

เครดิต : Fb : พม.ไพโรจน์ นวลสำลี

 

 

Close