Uncategorized

กิจกรรมสัมพันธ์สามเณรภาคฤดูร้อน มจร

55957821_407573769975479_7795575859414302720_o po95

56601070_2441768025874862_470604368396156928_o

k2 k1

k4

 

82 83 84 81 78

 

วันที่ 5-8 เมษายน 2562 คณะสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 15 ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้เดินทางมาร่วมศึกษาเรียนรู้

และปฏิบัติธรรมกับคณะสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close