ข่าวประชาสัมพันธ์ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้และข้าราชการ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระวิปัสสนาจารย์แะลคณะพระนวกะ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pa1 pa2 pa3 pa4 pa5

 

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้และข้าราชการ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บูชาพระรัตนตรัย-รับศีล-กล่าวคำถวายภัตตาหาร-กรวดน้ำ-รับพร จากพระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.

พระวิปัสสนาจารย์แะลคณะพระนวกะ จำนวน 109 รูป ณ อาคารหอฉันชั้น 4

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Close