Uncategorized

5 เมษายน 2562

56601070_2441768025874862_470604368396156928_o

8762958

965658

865

 

เจ้าภาพถวายอาหารบิณฑบาตคณะพระวิทยากร สามเณรและเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 8  ประกอบด้วย:

1.สมาคมศิษย์เก่า มจร,สหกรณ์ออมทรัพย์มหาจุฬา จำกัด นำโดย ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ นายกสมาคมและประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมกรรมการบริหารสมาคมและสหกรณ์

2.คณะศรัทธาจากหมู่บ้านเจษฎา 5 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผอ.สน.ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานสงฆ์ พระมหาทองคำ ฐิตเปโม รอง ผอ.สน.ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ,พระครูพิศาลสรวุฒิ ผอ.กองสื่อสารองค์กร และพระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผอ.ส่วนธรรมนิเทศ

ณ อาคารหอฉันชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
5/04/2019

 

Close