กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายความรู้และนำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แก่พระนวกะ

saro1 saro2 saro3   วันที่ 17-20 มกราคม พ.ศ. 2560  พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับนิมนต์เพื่อถวายความรู้และนำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แก่พระนวกะ จำนวน 30 รูป  สามเณร จำนวน 130 รูป และคณะครูบวชเนกขัมมะ จำนวน 300 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

Close