Uncategorized

23 เมษายน 2562

mc1mc3mc2

วันอังคาร ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

คณะเจ้าภาพวันนี้ : คุณพิมศรี มานิกพันธุ์ และคณะ

เจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป

ถวายปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 20,000 บาท

ถวายข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ, น้ำดื่ม,อุปกรณ์ล้างห้องน้ำ,น้ำยาล้างจาน

ปรารภ: ทำบุญวันคล้ายวันเกิดคุณพิมศรี มานิกพันธุ์

กล่าวสัมโมทนียกถาโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. องค์อธิการบดี มจร

 

 

Close