Uncategorized

2 พฤษภาคม 2562

J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31

59295849_1255962627893658_3402038990956658688_n 59414827_1255962484560339_4463670287082192896_n 59426602_1255962354560352_399105626912849920_n 59429337_1255962531227001_486810113227620352_n 59093873_1255962451227009_724019172710809600_n 59064465_1255962554560332_591757643400347648_n 58691944_1255962087893712_3973492103450722304_n

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ร่วมงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 17

อายุวัฒนมงคลครบ 90 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close