Uncategorized

ถวายผ้าพรมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่

dcd0 dcd1 dcd2

 

ถวายพรมทอง

พระเดชพระคุณ พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ

และแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี เป็นเจ้าภาพปูพรมทอง จำนวน 30,000.- (สามหมื่นบาทถ้วน)

บริเวณหน้าพระประธาน บนอาคารหอฉันชั้น 2 เตรียมต้อนรับงานประสาทปริญญา ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่พระเดชพระคุณ และคุณแม่ชีทองสุข ได้บำเพ็ญแล้ว

ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ สาธุ
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
2019/05/10

 

Close