Uncategorized

17 พฤษภาคม 2562

 

 

“ถวายเครื่องครัวประกอบอาหารbha2 bha3 bha4 bha5 bha6 bha7 bha8

ศาสนพิธีกร: คุณสมชาย บุญสุ่น นำ คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก (พี่สาว),คุณพ่อสวัสดิ์ ไอศุริยสมบัติ (น้องชาย) ประกอบพิธีไหว้พระรับศีลกล่าวคำถวาย

โดยมี พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ เป็นประธานสงฆ์ให้ศีลรับถวายเครื่องสังฆทาน

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
2019/05/17 เวลา 10.50 น.

Close