Uncategorized

19 พฤษภาคม 2562

dvd5 dvd1 dvd2 dvd3 dvd4 dvd6 dvd7

ครอบครัวจิรกิจอนุสรณ์ ทำบุญอุทิศ

ครอบครัว “จิรกิจอนุสรณ์” นำโดย คุณแม่วรรณี จิรกิจอนุสรณ์ ทำบุญอุทิศให้ คุณพ่อกมล จิรกิจอนุสรณ์

นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เป็นประธานสงฆ์ในการสวดพระพุทธมนต์

ณ ห้องพิธีการ 2 อาคารหอฉันชั้น 2 มจร.วังน้อย อยุธยา

ที่มาของภาพ: นาควโร รัตนภูมิ
19/05/2019/เวลา 10.30 น.

Close