Uncategorized

20 พฤษภาคม 2562

ma1 ma2 ma3 mn1 mn2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 19 รูป/นิสิต (เถรวาท) 69 รูป/นิสิต (มหายาน) 2 รูป
พระธรรมทูตฯ รุ่นที่ 25 จำนวน 113 รูป รวมทั้งสิ้น 203 รูป
เจ้าภาพถวายภัตตาหารคือ:
1.ผอ.อาภรณ์-คุณสุชา จุลเพชร และครอบครัว
2.คุณชูจิต ขินทอง และครอบครัว
3.คุณวิโรจน์-คุณสุภรณ์ ทองประดับ และญาติมิตร
โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

Close