กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธรรมวิจัย แสดงมุทิตาสักการะ พระครูภาวนาสรบัณฑิต ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

vi1 vi2 vi3

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธรรมวิจัย คณะพนักงานโรงครัว เจ้าหน้าที่ส่วนธรรมนิเทศ แสดงมุทิตาจิตถวายสักการะผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูภาวนาสารบัณฑิต” ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close