ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพ 3 กุมภาพันธ์ 2560

pa1 pa2 pa3 pa4 pa5   เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 251 รูป ประจำวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย 1.พนักงานบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น นำโดย คุณกิจพจน์ สระสมทรัพย์-คุณปราณี วงศ์อ๊อก-คุณนาถสุชา ขวัญทอง ถวายซาลาเปา บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 2.คุณพ่อมนตรี ทรัพย์สกุล และครอบครัว-คณะ  ถวายสังฆทาน ครั้งที่ 42 มีข้าวสาร 20 กระสอบ-ปลากระป๋อง 200 กระป๋อง-น้ำดื่ม 140 ขวด 3.บริษัท เอ็มเอ็มฌิค จำกัด โดยมี พระเดชพระคุณ พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนเมือง มจร  จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

Close