ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

เจ้าภาพภาพถวยภัตตาหารเพล วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

th1 th2 th3

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประจำวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

คณะที่ 1 ครอบครัววงษ์กล้าหาญและครอบครัวเจริญกุล นำโดย นายแพทย์ วิสูตร วงษ์กล้าหาญ

นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ บริจาคปัจจัยสมทบกองภัตตาหารเพล 20,000 บาท

คณะที่ 2 บุตรธิดาคุณแม่ตลุ่ม-คุณพ่อสุวรรณ กุ๋ยฉนวน นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป สวดพระพุทธมนต์

ปรารภทำบุญอุทิศให้คุณแม่ตลุ่ม-คุณพ่อสุวรรณ กุ๋ยฉนวนและบรรพชนทั้งหลาย

คณะที่ 3 ครอบครัวโหตระไวศยะ ร่วมถวายภัตตาหารเพล ปรารภทำบุญอุทิศให้คุณแม่นฤมล-คุณพ่อไพบูลย์ โหตระไวศยะ

 

 

Close