กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานในการประกอบพิธีเวียนเทียน  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

sh sh000 sh00 sh0 sh1 sh4 sh5 sh6 sh8 sh9 sh10 sh11 sh12 sh13 sh14 sh15 sh16 sh17 sh18 sh19

กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้จัดเตรียมโรงทาน อำนวยความสะดวกคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกิจกรรมเวียนเทียน

เวลา 19.30 น. พระเดชพระคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

เป็นประธานในการประกอบพิธีเวียนเทียน  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

Close