Uncategorized

20 สิงหาคม 2562

27 25 24 20 19 18 17 16 15 26 31 30 29 28 23 22 21 14 13 12

20/08/2019
“กล่าวอนุโมทนาคาถา”

เจ้่าภาพถวายภัตตาหารประกอบด้วย:
1.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก วัดหนองรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต คณะ และทำบุญอุทิศให้ บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร)
2.พญ.หญิง สายปาน-คุณโสฐิตา-คุณสุปิติ ขุนภักดี และญาติ (ทำบุญคล้ายวันเกิด พ.ญ.หญิง สายปาน-คุณโสฐิตา-
คุณสุปิติ ขุนภักดี) บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 35,000.-
พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี (ประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาคาถา)
ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉันชั้น 2) มจร.วังน้อย อยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

 

 

Close