Uncategorized

23 สิงหาคม 2562

11 12 13 14 15 16

 

วันนี้วันพระ (แรม 8 ค่ำ เดือน 9) เวลา 10.30 น.

“ถวายเครื่องครัว”

คุณแม่เครือวัลย์-คุณทินกร งามเมืองปัก,คุณสวัสดิ์ ไอศุริยสมบัติ ประกอบพิธีไหว้พระ,รับศีล,กล่าวคำบูชาข้าวพระพุทธ-ภัตตาหาร

และถวายเครื่องครัว (ข้าวสาร,น้ำมันพืช,น้ำปลา,หมู,ไข่) โดยมี พระอาจารย์สมภาร สมภาโร,ผศ. พระวิปัสสนาจารย์มหาวิทยาลัย

ประธานสงฆ์รับถวายเครื่องบริโภค ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 (อาคารหอฉัน) มจร.วังน้อย อยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

 

Close