ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

คณะคุณแม่สายสมร จึงจุติวัฒนา พร้อมลูกหลาน ญาติมิตร นิมนต์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญคล้ายวันเกิด

o1o3 o4

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 148 รูป ประจำวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

คือ คณะคุณแม่สายสมร จึงจุติวัฒนา ได้นิมนต์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญคล้ายวันเกิด คุณแม่สายสมร

ได้ร่วม บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 12,260 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

พระเดชพระคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาถาคา

 

Close