Uncategorized

กฐินมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง

katin MCUkatin-3 katin-2

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้ากฐินมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยส่วนกลาง วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2562
2. มหาจุฬาอาศรม วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
3. ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close