Uncategorized

วันที่ 6-8 กันยายน 2562

69926374_368538190751170_4814732993937539072_n 69990745_2643004435743100_8519988592863346688_n 69737338_1432903760183533_3982268946429509632_o 69955020_1432905376850038_1086613003467489280_o 70246191_368538300751159_1244632675717742592_n

โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานบริการชุมชน…
“ภาวนาเพื่อรู้ใจ ฟังเพื่อเข้าใจ พูดด้วยหัวใจ”
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๒
สิ้นสุดโครงการประจำปีนี้

 

Close