ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านส่งบุตรหลานเข้าสมัครบรรพชา “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนมหาจุฬาอาศรม”

MJA4 MJA2

ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านส่งบุตรหลานเข้าสมัครบรรพชา “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนมหาจุฬาอาศรม”

ระหว่างวันที่ 1 – 16 เมษายน 2560 ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามเพิ่มเติม โทร.062-9954561, 083-7388091,098-8586360

 

Close