Uncategorized

วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562

1568633996557 1568634014029 1568634019298 1568634022863 1568634029809

จ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต
ประจำวันจันทร์ ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
—————————————————————————
คณะที่ 1.คุณแม่สุภาพ สิทธิกูลและครอบครัว พร้อมด้วยคุณมณี แตงอ่อน
นำกุ้ง,น้ำจิ้มซีฟู๊ดร่วมถวายภัตตาหารเพลและผลไม้กระป๋อง
ปรารภ: ทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว
มาจากตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเคลื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะที่ 2.คุณศุภกฤษ์ ศรีสมทรัพย์และครอบครัว
ถวายปัจจัยบำรุงค่าภัตตาหารเพล
ปรารภ: ทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว
มาจากหมู่บ้านรามอินทรา 71 กรุงเทพมหานคร
กล่าวสัมโมทนียกถาโดย พระราชสิริโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระภิกษุสงฆ์ฉลองศรัทะาคณะท่านเจ้าภาพ จำนวน 481 รูป

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

ใส่ความเห็น

Close