ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านส่งบุตรหลานเข้าสมัคร “โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน”

novic0novic2 novic3

 

ขอเชิญทุกท่านส่งบุตรหลานเข้าสมัคร “โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน”

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรสอบถามเพิ่มเติม 035-248000 ต่อ 8138 , 1115

 

Close