Uncategorized

วันที่ 6-8 มกราคม 2563

A11 A12 A13 A14 A15 aa

วันที่ ๖-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระครูศรีนิคมพิทักษ์ วิ. ได้รับนิมนต์ให้การอบรมบรรยายธรรม 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสอดคล้อง

กับการพัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๑

“ภาวนาทำ ๓ อย่าง ได้ ๔ อย่าง พัฒนา ๕ อย่าง”

ณ รีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2476992539207286&set=pcb.2476992595873947&type=3&theater

 

 

Close