ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

เด็กหญิง นมัสนันท์ แก่นท้าว พร้อมด้วยคุณพ่อหัฏฐกรและคุณแม่ ทำบุญวัดเกิดครบ ๓ ขวบ ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒

Nmas1

Nmas2

 

เด็กหญิง นมัสนันท์ แก่นท้าว พร้อมด้วยคุณพ่อหัฏฐกรและคุณแม่

ทำบุญวัดเกิดครบ ๓ ขวบ ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย อยุธยา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Close