ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร. ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน  9 รูป ทำบุญอายุวัฒนมงคล 50 ปี

b1 b2 b3 b4 b5

โยมน้องท่านพระมหาบุญเกิด

คุณรัญญา-คุณสุรเนียน สุขมณี มะพารัมย์,คุณชนิกานต์ หมื่นขัน,คุณพงค์พันธ์ เพ็งแพ่ง

ทำบุญอายุวัฒนมงคล 50 ปี ให้กับ พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร. ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน  9 รูป

เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องพิธีการ 1 อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Close