Uncategorized

วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562

221 222 214

223218 217 220 216

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต

1.ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 24 รูป

2.พระนิสิต (เถรวาท) จำนวน 211 รูป

3.พระนิสิต (มหายาน) จำนวน 44 รูป รวมทั้งสิ้น 279 รูป

คุณรักษ์วรินทร์ ปัญญาเนรมิตดีและครอบครัว คุณพิชญ์สินี แสงธนาสินธุ์

เป็นเจ้าภาพถวายสังฆทาน ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว

และทำบุญอุทิศให้ บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร

พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาคาถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 (หอฉัน)

มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

https://youtu.be/giqmAWAXnto

Close