ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

คุณอัญชนา-คุณจงกลนี เพชรทวีบัญชา และครอบครัว ถวายภัตตาหาร-ข้าวสาร แด่พระสงฆ์ 479 รูป โดยมี พระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ. กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถา

01 02 03 04 05

 

คุณอัญชนา-คุณจงกลนี เพชรทวีบัญชา และครอบครัว ถวายภัตตาหาร-ข้าวสาร แด่พระสงฆ์ 479 รูป

โดยมี พระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ.(ด้านวิปัสสนากรรมฐาน) อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ มจร

กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถา  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560

………………
2017.03.02
11.52.10

Close