ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

คุณพ่อมนตรี ทรัพย์สกุล และคณะ ถวายสังฆทาน ครั้งที่ 43 โดยมี พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานสงฆ์

si1 si2 si3 si4 si5

 

คุณพ่อมนตรี ทรัพย์สกุล และคณะ ถวายสังฆทาน ครั้งที่ 43 ประกอบด้วย
ข้าวสาร 20 กระสอบ ปลากระป๋อง 200 กระป๋อง น้ำดื่ม 240 ขวด
ปรารภเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ครอบครัวทรัพย์สกุล เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560

Close