Uncategorized

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ เจ้าภาพน้ำดื่ม

50 51 53 54 55 56 57

อนุโมทนาบุญ ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

มีจิตศรัทธาถวายน้ำดื่มไว้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 3 แห่ง ดังนี้

1. ถวายน้ำดื่มบ้านเพชรบำเพ็ญ จำนวน 400 โหล(4,800 ขวด) เพื่อเป็นการอุปถัมภ์ นิสิต

ผู้ปฏิบัติธรรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 จำนวน 180 รูป

วันที่17-21 ตุลาคม 2562 และผู้มาร่วมทอดกฐินสามัคคี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ณ มหาจุฬาอาศรม อำเภอปากช่อง นครราชสีมา

2. ถวายน้ำดื่มบ้านเพชรบำเพ็ญ จำนวน 400 โหล (4,800 ขวด)

แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตระดับ ปริญญาตรี ,โท,เอก จำนวน 800 รูป

ณ อาคารหอฉัน มจร วังน้อย อยุธยา

3. ถวายน้ำดื่มบ้านเพชรบำเพ็ญ จำนวน 400 โหล (4,800 ขวด)

แด่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา และผู้ปฏิบัติธรรม

กลุ่มงานธรรมวิจัย (รับบริจาค) ตึกมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close