Uncategorized

เจ้าภาพข้าวสาร จำนวน 20 ตัน

71 72 73 74 75

24 ตุลาคม 2562

ขออนุโมทนาบุญ ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ได้มีจิตศรัทธา

ถวายข้าวสาร จำนวน 20 ตัน (20,000 กิโลกรัม)

เข้าโรงครัว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

เพื่อถวายภัตตาหารเช้า/ เพล

แด่พระนิสิต จำนวน 500-800 รูป เป็นประจำทุกวัน

สำหรับปี 2562 มีพระภิกษุชาวไทยและต่างชาติ

อธิษฐานเข้าพรรษา จำนวน 450 รูป

ซึ่งปีนี้มีพระภิกษุชาวต่างชาติ 300 กว่ารูป

หรือประมาณ 70 เปอร์เซนต์ และเพิ่มขึ้นทุกปี

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close