Uncategorized

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

1811211220

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้จัดกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ศูนย์ปฏิบัตธรรมมหาจุฬาอาศรม

ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. องค์อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และบริษัท มีทรัพย์เพิ่มพูน จำกัด

เป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐิน

ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.

ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นต้น

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close