Uncategorized

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

001 005 003 006 002 007 008 009

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒
ในวันอาทิตย์ ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน
ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมี พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ชาวคณะเทพไท กรุ๊ป
เป็นประธานทอดผ้ากฐิน
ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นต้น

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close