Uncategorized

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

DSC_0067 DSC_0091 DSC_0095 DSC_0079 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0083 DSC_0085 DSC_0086

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้ประกอบด้วย:

1. คุณแม่ณัฐมน ศิริเจริญไชย และครอบครัว

ทำบุญคล้ายวันเกิด:คุณแม่ณัฐมน ศิริเจริญไชย

บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 3,000 บาท

2. มูลนิธิภูมิพโล ภิกขุ

นำโดย นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ

ร่วมบริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพล 30,000 บาท

ถวายพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโล ภิกขุ ชุดละ 22 ฉบับ  จำนวน 2,112 เล่ม 

ทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี

ประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาคาถุา

ภาพโดย นาควโร รัตนภูมิ

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close