Uncategorized

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

01 09 06 04 02 03

งานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2562

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง”

โดยมีพระเดชพระคุณพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยพระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ และ

พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ 

ณ บริเวณสระน้ำ หน้าอาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา

มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
11/11/2019

Close