Uncategorized

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

29 32 27 31 30

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย:

1.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก

วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.คุณจิรัชยา สุทธานุรักษ์  ทำบุญคล้ายวันเกิด

พระสงฆ์ฉลองศรัทธาคณะเจ้าภาพ จำนวน 213 รูป

พระเดชพระคุณพระศรีธรรมภาณี,ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร

ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close