Uncategorized

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

71 51

52 75143050_1415317925291460_3098196816705880064_o

อนุโมทนาบุญ ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

มีจิตศรัทธาถวายน้ำดื่มไว้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ถวายน้ำดื่มบ้านเพชรบำเพ็ญ จำนวน 400 โหล (4,800 ขวด)

แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตระดับ ปริญญาตรี ,โท,เอก

ณ อาคาร72ปีพระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา

นายมนัสนนท์ ไพศาลศรี ได้ดำเนินการนำน้ำดื่มมาถวาย

ท่านเจ้าคุณพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผุู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ

เป็นผู้รับถวาย ประสานงานโดยพระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.

ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ และท่านพระครูภาวนาสิงหเขต วิ.

เจ้าอาวาสวัดดอนตะโหนด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close