Uncategorized

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

33 34 23 22 21

คณะเจ้าภาพวันนี้ประกอบด้วย

1.คุณพ่อมนตรี-คุณแม่สมทรัพย์ ทรัพย์สกุล และครอบครัว

ถวายสังฆทานครั้งที่ 81

มีข้าวสาร 20 กระสอบ,ปลากระป๋อง 200 กระป๋อง,น้ำดื่ม 240 ขวด

2.คุณอิสยาภรณ์ หวังรุ่งเจริญ และครอบครัว,คุณพัชรี ธัญบูญญาพร

คุณรติกาล โมราพัชร และครอบครัว

พระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ. อาจารย์พิเศษคณะพุทธศาสตร์

พระวิปัสสนาจารย์ประธานสงฆ์รับถวาย

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี  ชั้น 2 (หอฉัน) มจร วังน้อย อยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

ส่วนธรรมนิเทศ มจร

 

Close