Uncategorized

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562

611 613 621 615 616 618 619 617 614

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้:

1.หจก.รัตนพงศ์ ทรานสปอร์ต คุณวิไลรัตน์และครอบครัว

ทำบุญเสริมศิิริมงคลแก่ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่วมเย็นเป็นสุข

2.ร้านกบ-นาจแตงโม ตลาดสี่มุมเมือง คุณอำนาจ-คุณศิริพร โรจนปรียารักษ์

และครอบครัว ทำบุญเสริมศิิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว ร่วมเย็นเป็นสุข

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. องค์อธิการบดีประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาคาถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 (หอฉัน) มจร วังน้อย อยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close