Uncategorized

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

51575352545556

เจ้าภาพวันนี้ 

คุณรักษ์วรินทร์ ปัญญาเนรมิตดี และครอบครัว

ถวายสังฆทาน มี ข้าวสาร 10 ถุง,น้ำดื่ม 2 แพ็ค,กระดาษทิชชู 1 แพ็ค,สบู่

ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 700 บาท

ทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ครอบครัว และอุทิศให้บรรพบุรุษสัมพันธชน

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. องค์อธิการบดีได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี  ชั้น 2 (หอฉัน) มจร.วังน้อย อยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close