ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ทำบุญอายุวัฒนมงคล 56 ปี

Phra1 Phra2 Phra3 Phra4

Phra5

 

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.,ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ทำบุญอายุวัฒนมงคล 56 ปี

ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 3,000 บาท

เพิ่มทุนมูลนิธิ จำนวน  2,000 บาทและตั้งทุนมูลนิธิใหม่ จำนวน 1,000 บาท

โดยมี พระเดชพระคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.

ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กล่าวสัมโมทนียกถา

 

Close