ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

พระราชสุตาภรณ์ ผศ.ดร. ประธานสงฆ์ กล่าวอนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระนิสิต โดย รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย และผู้ร่วมงาน เนื่องด้วยโอกาสทำบุญวันคล้ายวันเกิด

Vichai1 Vichai02 Vichai3 Vichai4 Vichai5 Vichai6 Vichai7

 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย และครอบครัว นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญคล้ายวันเกิดอายุครบ 60 ปี

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ศูนย์วัดศรีสุดาราม  กทม. 

โดยมี พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  เจ้าคณะเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องพิธีการ 1 อาคารพระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 2)  มจร วังน้อย  อยุธยา

 

 

 

Close