Uncategorized

วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562

24 25 23 22 21

 

ทำบุญคล้ายวันเกิด

คุณแม่ละเมียด-ร.ท.กมล ธรรมสุนทรา และลูกหลาน

ทำบุญอายุมงคลครบ 86 ปี คุณแม่ละเมียด ธรรมสุนทรา

และทำบุญคล้ายวันเกิดอายุครบ 60 ปี ร้อยโท กมล ธรรมสุนทรา

นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พระอาจารย์สังคม กิตฺติญาโณ

เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต  เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์

ณ ห้องพิธีการ 1 อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2

มจร  อำเภอวังน้อย  พระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

 

Close