Uncategorized

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563

31 32 35

21 22

38 39

รายนามคณะเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต
ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉันชั้น 2)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำวันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

คณะที่ 1: น.ส.ณัฏชไม สรรค์เสถียร,น.ส.กฤศณัฏฐ์ กีรติการอมรศิริ
– นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
– เพิ่มทุนมูลนิธิมหาจุฬาฯคุณณัฐชไม สรรค์เสถียร จำนวน 10,000.-
– ร่วมถวายภัตตาหารเพล มี ขาหมูจุฬา,ลอดช่อง
ปรารภ: ทำบุญคล้ายวันเกิดของทั้งสองท่าน
ที่อยู่: แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.

คณะที่ 2: คุณแม่เครือวัลย์-คุณทินกร งามเมืองปักษ์
คุณพ่อสวัสดิ์ ไอศุริยสมบัติ และครอบครัว
– ถวายเครื่องโภชนาการ มีข้าวสาร น้ำดื่ม ผัก น้ำมันพืช เป็นต้น
ปรารภเพื่อความศิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว
มาจากแขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม.

คณะที่ 3: คุณพ่อมนตรี-คุณแม่สมทรัพย์ ทรัพย์สกุล และครอบครัว
ถวายสังฆทานครั้งที่ 83 มีข้าวสาร 20 กระสอบ,น้ำดื่ม,
ปลากระป๋อง เป็นต้น
ปรารภทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว
มาจากแขวงหัวหมาก บางกะปิ กทม.

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

 

Close