กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

p1 p2 p3 p4 p5

 

“พิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน – ลาศีลเนกขัมมจาริณี” มอบทุนการศึกษา

โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐

ณ มหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔ มจร วังน้อย อยุธยา

 

Close