Uncategorized

คณะศิษย์พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คุณเยาวลักษณ์ แจ้งสว่างวงศ์,คุณชื่นสุข สุพัฒโสภณและคณะ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ปรารภทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล

21

91 92 93 94 95 96

 วันพุธ ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เจ้าภาพวันนี้ ประกอบด้วย

คณะที่ 1: คุณเยาวลักษณ์ แจ้งสว่างวงศ์,คุณชื่นสุข สุพัฒโสภณและคณะ

นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

ปรารภทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

มาจากแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

คณะที่ 2: คณะศิษย์พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

ปรารภทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

มาจากวัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Close