กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดโครงการและมอบวุฒิบัตร

UT1 UT2 UT3 UT4 UT5

 

พระมหาอุทัย พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนมหาจุฬาอาศรม

ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2560

Close