Uncategorized

กองการพยาบาลสาธารณสุข

22 19 20 21 23

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม

สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร และพระวิทยากร

นำคณะเจ้าหน้าที่กองการพยาบาลสาธารณสุข

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ประกอบพิธีสมาทานศีลกล่าวคำถวายภัตตาหาร

บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 5,200 บาท

ปรารภทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

และอุทิศให้บรรพการีชน เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

โดยมีพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.

ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ประธานสงฆ์อนุโมทนาคาถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2

มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

 

Close