Uncategorized

ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชพระพุทธธรรมวิจิตรศาสดาจำลอง (ปางมารวิชัย) ขนาดหน้าตัก 8 นิ้ว สูง 12 นิ้ว จำนวน 100 รูป

88

 

11 12 14 15

 

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 

ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชพระพุทธธรรมวิจิตรศาสดาจำลอง
(ปางมารวิชัย) ขนาดหน้าตัก 8 นิ้ว สูง 12 นิ้ว จำนวน 100 รูป
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Close